Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. ЛириаИсторијат на училиштето

За албанското население во овие краишта наставата на албански јазик почнало во втората светска војна. По втората светска војна истотака  продолжи наставата на мајчин јазик во основните училишта. Уште од 1 Март 1945 во ова место, каде што не беше граден школскиот објект со основа основното училиште со името „Лирија” каде што учениците учеа во стари објекти останати од дотогашните медреси. Во ова време бројот на учениците ја стигнува  шифрата до 1085 од кои 579 се машки и 506 се женски.

Во ова школска година беа ангажирани 6 наставници (Гани Јахја, Хикмет Касапи, Ахмет Хаџи Хасани, Бурхан Муедини, Зија Садику и Хуреме Треси). Директор на училиштето беше Вехап Кадриу. Вреди да се стакне големото ангажирање на наставниците од Албанија што дејствуваа во оваа училиште во текот на овој период на пример АбединФаја-Елбасан, Ахмет Ѓулчи-Елбасан, Ајше Ѓулче-Елбасан, Енвер Полуќи-Елбасан, Хасан Тетели-Корча, Зија Зендели-Дебар.
Во оваа група на наставници беа ангажирани и двајца учители од Тетово и тие беа Вехап Кадриу и Џеваир Весели. Во следните школски година бројот на учениците не беше стабилен иако секогаш одеше во пораст.

Денешниот школски објект се изгради во 1948-1949 и во овој објект почна учењето во  28.02.1950. Работата се одржуваше во 22 паралелки со 1197 ученици. Овој наставен процес го реализират 23 наставници. Во 1950-1952 год. Во овој објект работеше и првото средно педагошко училиште (нормала) на албански јазик која покасно се трансфомира во Скопје.
Во текот на школската година 1958-1959 тогашната власт направи некои реформи и нареди да во овој објект да учаат и учениците по настава на македонски јазик. Од тоа време па се до ден денска наставата се одржува на албански и македонски јазик.

Во текот на овие 62 години успесите во работата не биле отсутни. Освен работата на (средно педагошко училиште) (нормала) во овој училиштен објект по Втората светска војна се одржале и курсеви за возрасни за остранување на аналфабетизмот.

Во постигнатите успеси вреди да ги спомнеме активното учество на драмската секција која зеде многу пофалници во текот на 1959-1960 год, и тоа од наставникот Сеид Мусаи.
Исто така во текот на оваа време работеше и Кино (клубот) единствен во училиштата во Тетово, што имаше посебно значење за воспитно образовниот процес. Колку за историјата во текот на школската година 1959-1960 се дадени 284 филмови- и тоа образовни и 35 филмови (артистички).

Наставниците при оваа училичте со некои волонтери на градот во оваа училишна зграда го формираа (културно уметничкото друштво) „Џеладин Зеќири” која работеше скоро 4 декади, подигнувајќи ги културните вредности со песна и албански ора од овие краишта.
Во тековната 2012-2013 год. Во основното училиште „Лирија”- Тетово има 1068 ученици од кои 780 ученици се олбанци и 274 ученици се македонци, расподелени на 24 паралелки од прво до осмо со албански наставен јазик, и со настава на македонски јазик 16 паралелки, и 2 паралелки комбинирани (со посебни потреби) со настава на албански јазик.

Денеска училиштетo брои вкупно 74 работници од кои 64 наставници, 4 администратори (директор, педагог, псиколог и секретар) и 6 текнички персонал.


Адреса: Дервиш Цара Бр.6
Тел: 044 335-583
Е-маил: lirija.te@gmail.com 
Патронат : 1 Март

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014