Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. ИстикбалИсторијат на училиштето

Oсновното училиште ,,Истикбал”од Тетово е централно училиште во чиј состав работат и две подрачни училишта во с.Гајре и во с.Лисец.

Училиштето датира од 1951 г.кога наставата се изведувала на турски наставен јазик. Подоцна се отворени паралелки на албански и македонаки јазик.

Во нашето училиште наставата се одвива на три наставни јазика,Албански од I-VIII ,Турски I-VIII и Македонски јазик од I-V одделениe.

Во централното чилиште  56 паралелки со 28 училници.
Во зградите во училиштата во с.Гајре и с.Лисец  наставата се одвива во двете училишта по 9 паралелки од  I-VIII  одд. со вкупен број на  18 паралелки во која наставата се одвива на Албански јазик.

Училиштетo брои вкупно 120 работници од кои 102 наставници, 7 администратори (директор, педагог и секретар) и 11 текнички персонал.


Адреса: “Б.Миладинов“, Бр.85
Тел: 044 339-139
Е-маил: istikbal_tetove@yahoo.com 
Патронат : 17 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014