Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Гоце Делчев
Историјат на училиштето

Основното училиште “Гоце Делчев” е лоцирано во централниот дел на градот Тетово на подрачјето на Месната заедница „Иљо Антески Смок” на ул. „Иво Рибар Лола“ бр.96.

Основното училиште Гоце Делчев започна со работа на 24 Декември 1944 година тогаш како четиригодишно училиште со вкупно 14 паралелки и 632 ученици под името ОУ Маршал Тито.

Од учебната 1956 / 1957 година прераснува во осумгодишно училиште со 30 паралелки и 900 ученици, а од 1 Септември 1993 година нашето училиште е преименувано во ОУ Гоце Делчев.

Од второто полугодие на учебната 1976 / 1977 година за потребите на училиштето беше изградена нова училишна зграда, и од тогаш условите за изведување на современа настава се значително  подобри.

Денес во него учениците посетуваат  настава на македонски и албански јазик  од прво  до осмо одделение. Наставата и на двата јазика се одвива во еден заеднички објект.

Училиштетo брои вкупно 56 работници од кои 42 наставници, 5 администратори (директор, 2 педагог и секретар) и 9 текнички персонал.


Адреса: “Иво Рибар Лола“, Бр.96
Тел: 044 331 810
Е-маил: goce_delcev_te@hotmail.com 
Патронат : 4 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014