Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Наим ФрашериУчилиштето  со неговата  редовна  работа започна  во 1969 година. На почетокот, објектот  на училиштето ги задоволуваше сите потреби за одржување  на  редовната настава, но поради големиот  број  на ученичка популација  во училишниот регион тоа со  време се сооочуваше   со недостиг  на потребен простор за големиот број на ученици. 

Во 2009 година со  донација  на фирмата "Еколог"  се реновираше училишната зграда, спортските терени, паркингот и  дворната  ограда. 

Со ова училиштето   доби  една сосема  поинаква слика овозможувајќи им на  учениците  и наставниците да работат во нормални услови. Учебната 2012/2013 година училиштето "Наим Фрашери " ќе започне со истиот број на паралелки и  ученици.
 

Име на училиштето: Наим Фрашери
Дејност: Основно училиште
Адреса: “Ул.113” Бр.7
Тел: 044 331 662
Е-маил:
nejazi.bexheti@hotmail.com
xhemali_b@yahoo.com 
Патронат : 25 Мај

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014