Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Андреа Савевски-ЌиќишИсторијат на училиштето

Училиштето својата воспитно образовна дејност ја остварува од 1956 год, а во сегашната зграда од 1961 година. Лоцирано е во стариот дел од градот на ул. И.Р.Лола бр.46. На почетокот во училиштето  учеле  650 ученици во 29 паралелки.
Денес во училиштето учат 360 ученици, во 23 паралелки, 2 паралелки за деца со посебни потреби  и 1 паралелка  за дневен престој.

Број на објекти

Наставата се одвива во една зграда со помошни две простории ( училници. Наставата се реализира )во две смени.Прва смена за предметна настава, а во втора смена одделенска настава.
Училиштетo брои вкупно 45 работници од кои  33 наставници, 3 администратори (директор, педагог и секретар), 2 дефектолози, и 7 текнички персонал.


Адреса: Иво Рибар Лола, Бр.46
Тел: 044 336-020
Е-маил: um_askikis_tetovo@yahoo.com 
Патронат : 9 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014