Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. СкендербеуПочетоците на воспитно образовната дејност во околијата на локалните села Порој, Џепчиште и Џермо почнува во есента 1922 год. На почетокот училиштето го носеше името „Лириа “.

Како историски настан на училиштето е она од 1968 год косе се славеше 500 годишнина од смрта на националниот и меѓународниот херој Ѓерѓ Кастриот–Скендербеу по овој повод општинското собрание на Тетово одлучува да едно училиште го носи името на херојот, за што училишниот одбор на седницата одржана на ден  15.05.1968 година со председател почитуваниот Ајет Мемети по предлог на наставникот Сервет Рамани и со унанимно гласање се одлучи училиштето да го носи името Скендербеу.

Овој предлог на училиштето Собранието на Опрштината го освои и од септемвти 1968 год училиштето го носи името Ѓерѓ Кастриот Скендебеу, име кое го носи и денеска.

Денеска учебната настава се изведува во 3 училишни објекти и тоа:
-oбјектот во село Порој
-oбјектот во село Џепчиште i
-oбјектот во село Џермо

Наставата се изведува во две смени бо објектот во Порој и Џермо се додека во Џепчиште се изведува во една смена. Патрониот ден на училиштето е 15 Мај.

Во учебната 2012/2013 година бројот на вработени изнесува 82 од кои 98% се квалификованиi .
Oва учебна година наставата ја следат 785 ученици распределени на 46 паралелки од кои 93 ученици во подрачното училиште во село Џермо распределени во 9 паралелки.

Училиштетo брои вкупно 83 работници од кои 69 наставници, 6 администратори (директор, социолог, псиколог, економист, педагог и секретар) и 8 текнички персонал.


Адреса: село Порој
Тел: 044 488-022
Е-маил: shkolla291@hotmail.com
Патронат : 15 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014