Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Средни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
С.У. Ѓоце СтојчевскиИсторијат на училиштето

ОССУ Ѓоце Стојчевски е формирано на 30. 09. 1953 со одлука на Народниот совет на општина Тетово.

Од 07. 12. 2005 со законот за децентрализација на власта и законот за територијална поделба, училиштето продолжува како јавно општинско средно училиште според записникот Бр. 03- 1541/ 1 од 07. 12. 2005 година.

Во учебната 2012/ 2013 година ОССУ Ѓоце Стојчевски постапува како средно стручно јавно општинско училиште со три  основни насоки од 4- ти степен , кои следуваат:

• Текстилно- кожарска насока со наставни профили:
- Конфекциски техничар
- Текстилно- кожарски техничар

• Хемиско- технолошка насока со наставни профили:
- Хемиско- технолошки техничар
- Прехрамбен техничар

• Наоска за примемета уметност со наставен профил: 
- Техничар за дизајн на облека


Адреса: “Браќа Миладинов“, Бр.69
Тел: 044 350 300; 335-301; 335-302
Е-маил:tex_tekn@yahoo.com 
Патронат : 19 Септември
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014