Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Круг на бизнисот
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
Бизнис климаОпштина Тетово претставува една од поголемите центри во Р.Македонија, сместена во центарот на полошката котлина. Полошката котлина се протега во насока јужно, источно исеверозападно, со должина од 55 км и широчина од 8-10 км. Опкружена е со Шар Планина, Сува Гора и Жеден. Среде Полошкото поле, на подножјето на Шар Планина, во протокот на река Пена се протега општина Тетово со околу 86.560 жители.

Тетовскиот регион се протега во површина од 1.080 км2, во долниот дел од Полошкото поле со надморска височина од 460-500м. Геостратешка позиција на Тетово се карактеризира и со тоа дека се наоѓа на раскрсница на меѓународните прометни коридори, како што се: коридор 8 (поминува низ Тетово) и коридорот 10 (40км, во далечина од Тетово).

Тетово има полуконтинентална клима, со топло  и релативно влажно лето, студена зима со снег, пролета и есента со чести врнежи. Бидејќи од сите страни е опкружено со планини и поради пријавување на воздушни ладни и топли струи, во полошкото поле доаѓа до појавување на процес на инверзија. Природните услови како што се : клима, релјеф и геолошки состојки на земјата, овозможиле во тетовско да се појават голем број проточни извори и затоа Тетово е еден од ретките градови во Македонија која има вода за пиење, вода за индустриските потреби и за наводнување.

Освен овие географски карактеристики и другите природни ресурси кој го карактеризираат Тетово овој град има карактеристика и како универзитетски центар каде има два универзитета и тоа  Државниот тетовски универзитет и Универзитетот од Југоисточна Европа.

Овие два воспитни образовни центри придонесуваат за една професионална врховна подготовка  за новите генераци во различни предизвици на бизнисот.Сите овие особини и природните и човечките ресурси кој ги има Тетово го овозможува процесот на претприемништво и развивање на разни деловни дејности односно развој на бизнисот.
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014