Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Документи
 Документи
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
Буџет на Општина Тетово за 2024 годинаВрз осонова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр.05/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“,бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот на општина Тетово на седница одржана на 28.12.2023 година, донесе:

БУЏЕТ на Општина Тетово за 2024 година

Билансот на приходи од буџетот на Општина Тетово за 2024 година може да го најдете ТУКА

Билансот на расходи од буџетот на Општина Тетово за 2024 година може да го најдете ТУКА
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014