Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. РилиндјаПатрониот ден на  патронатот на училиштето, се забележува од почетокот т.е. од денот на почнувањето на училиштето со работа. Главни каректеристики : Објектот на училиштето е едноспратен и е во влезон на селото во јужната страна и поседува сопствен двор дел од дворот го користује предходниот сопственик која површина е садена со трева, без спортски терен со еден сосема мал терен за одбојка.

Целосната површина во с. Селце е 1.518,71 м2, во с.Вејце е 602,66 м2 .и во с. Лавце е Учебната  2012/2013 наставата ја следувале 30 паралелки , 18 по одделенска настава , 12 паралелки по предметна настава .

Наставата  вкупно ја следиле 573 ученици, по Албански јазик. Училиштетo брои вкупно 52 работници од кои 42 наставници, 4 администратори (директор, помошник директор, педагог и секретар) и 10 текнички персонал.

 

Адреса: Село Селце
Тел: 044 362-387
Патронат : 10 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014