Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Реџеп ВокаНаставaта во ова учуилиште се одвива уште од 1917 година па до ден денеска.Со Решение под број 06-11777/1 од 20.09.1945 година донесена од страна на Народен одбор на Тетовска околија е основано како основно училиште.

Во 1962 година при ова училиште е споено  ОУ „Лирија“ од село Бродец. Во 1970 е споено ОУ  „Беса“ од село Вешала до 30.08.2000 г. Називот на училиштето е променето неколку пати и тоа:  од 1945 до 1950 му бил „Баб Дуда“, од 1950до 1953 „Реџеп Вока“ од 1953 до 1993 „Јета е Ре“  а од 1993 до ден денеска  е „Реџеп Вока“. Во учебната 2012/2013 година број на учениците е 361 ученик.Бројот на паралелките е 24. Наставата се одвива во две смени и во две  училишни објекти.

Училиштетo брои вкупно 44 работници од кои 35 наставници, 3 администратори (директор, педагог и секретар) и 6 текнички персонал.

 

Адреса: село Шипковица, 1217 Тетово 
Тел: 044 364-416
Е-маил: rexhep_voka@mail.net.mk
Патронат : 28 Ноември
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014