Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. БесаЕдукативно-образовната активност во училиштето “Беса” с.Вешало започнала на 22 декември 1945 год под името “Агими”. Ова име како и подрачното училиште во с.Бозовце „Шари“ го имале 4 години. Како централно училиште опстојувал до 31.08.1970 год. А потоа се спојува со централното училиште “Јета е Ре” сегашното “Реџеп Вока” с.Шипковица до 29.08.2000 год.

Основното училиште “Беса” с.Вешале се осамостојува на 30.08.2000 год со подрачното основно училиште с.Бозовце. Патронат на училиштето е 28 ноември.

Во централното основно училиште с.Вешале наставата се одвива во 9 паралелки и тоа од првото одделение до осмото одделени.

Исто така и во подрачното училиште “Беса” во с.Бозовце, наставата се реализира на 9 паралелки и тоа од првото одделение до осмото одделени. Наставата се одвивива на двa објекти во две смени вкупно 18 паралелки со 129 ученици.

Денеска училиштетo брои вкупно 19 работници од кои 15 наставници, 1 администратори (директор) и 3  текнички персонал.

 

Тел: 076-466-060
Е-маил: shkolla_besa@mail.net.mk
Патронат : 28 Ноември
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014